Keretek, tudnivalók

Pszichológiai tanácsadás és coaching.

Személyesen Budapesten és online a világ bármely pontjáról.

Tudnivalók/ keretek

Jelentkezés

A telefonos vagy emailes kapcsolatfelvétel során az első alkalom időpontjáról egyeztetünk. Az első 1-3 alkalmat annak körüljárására használjuk, hogy miben szeretne támogatást kapni, ez a probléma pszichológiai tanácsadás vagy coaching keretin belül megoldható-e. Amenniyben igen, közösen döntést hozunk arról, hogy elköteleződünk-e a közös munka iránt és ha igen, milyen keretek között.

Amennyiben a probléma túlmutat a tanácsadás/coaching keretein, megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberhez irányítom tovább.

Árak és fizetés

Az egyéni konzultáció díja
15.000 Ft/alkalom.
Elmaradt vagy megkésett (24 órán belüli) lemondás esetén a teljes díjat meg kell téríteni.

Amennyiben ez az összeg túlságosan megterhelő lenne Önnek, egyéni elbírálás alapján szívesen adok kedvezményt.

A fizetés számla ellenében, átutalással történik.

Ülés lemondása

A közös munka kezdetén megállapodunk abban, hogy mely napokon és milyen időpontban fogunk rendszeresen találkozni és ez az idősáv az Ön számára lesz fenntartva.

Díjmentes lemondásra 24 órát megelőzően van lehetőség, ellenkező esetben a díj kiszámlázásra kerül.

Létszám

A probléma megoldása -jellegétől függően-
egyéni üléseken,
párt-vagy családot érintő közös találkozókon vagy
csoportos foglalkozásokon történhet.

Időtartam

Az egyéni konzultációk 50 percesek, melyek az előre egyeztetett időpontban kezdődnek. Kérem érkezzen pontosan, hogy a rendelkezésünkre álló időt minél hatékonyabban ki tudjuk használni!

Kedvezmények

Diákok,
nyugdíjasok,
kismamák,
munkakeresők

számára egy egyéni alkalom díja
11.000 Ft.

Leggyakrabban ismételt kérdések

Az egyéni konzultációk jellemzői:

  • a középpontban a kliens problémájának megoldása áll
  • a folyamat felépítése a kliens tempójához, munkamódjához és igényeihez igazodik

A csoportos folyamatok jellemzői:

  • a középpontban általában valamilyen konkrét téma áll (pl. stresszkezelés, asszertivitás)
  • a csoporttagok közötti interakciók révén a kliens új nézőpontokat, társas támogatást kaphat
  • az egyéni problémák feldolgozására kevesebb tér és idő jut

A pszichológussal történt időpont – egyeztetést egy online első találkozó követi, ahol szerencsés esetben kölcsönös szimpátia alakul ki a kliens és a pszichológus között, mely megalapozza a későbbi közös munka lehetőségét.

Az első 2-3 alkalom célja a kliens problémájának megismerése, a korábbi megoldási kísérletek áttekintése. Ezen felül a kölcsönös bizalom és szimpátia esetén a tanácsadási folyamat céljának, a várható ülések számának, a közös munka kereteinek meghatározása is sor kerül.

Alkalmanként indokolt lehet pszichológiai tesztek felvétele is.

A probléma részleteinek áttekintését követően elkezdődik a közös munka.

A kitűzött cél elérését követően a folyamat lezárásra kerül.

 

A tanácsadási folyamat jellemzői:

  • A kliens és a pszichológus egyaránt személyiségével vesz részt benne.
  • A részvétel önkéntes.
  • Bár magyarul tanácsadásként definiáljuk, valójában a tanácsadó nem ad tanácsokat, sokkal inkább abban támogatja a klienst, hogy a saját megoldásaira rátaláljon.
  • A folyamat célja javulás létrehozása a kliens életminőségében, élethelyzetében, kapcsolataiban a hozott problémához kapcsolódóan.
  • A tanácsadási folyamat egy bizalmi, személyes kapcsolat talaján valósul meg, ahol a pszichológus titoktartási kötelezettsége és támogató attitűdje segíti a változás-változtatás folyamatát.

A pszichiáter orvosi diplomával rendelkező szakember, aki az orvosi alapképzést követően pszichiátriára szakosodik, majd 2 év rezidensi viszonyt követően pszichiátriából tesz szakvizsgát. Diagnózis felállítására, gyógyszeres kezelés végzésére jogosult.

A pszichológus bölcsész diplomával rendelkező szakember, aki egyetemi tanulmányait követően több irányba specializálódhat:
Tanácsadó szakpszichológus – körülhatárolt probléma rendezésében támogathatja az egészséges klienst konzultációs ülések keretében.
Klinikai szakpszichológus – az egészségügyben dolgozó pszichológus, aki diagnózis felállítására és terápiás folyamat vezetésére jogosult pszichiátriai diagnózis esetén is.

A pszichoterapeuta címet szakvizsgával rendelkező orvosok (bármilyen területről), valamint klinikai szakpszichológusok tölthetik be. Pszichoterapeutaként a teljes személyiséget érintő pszichoterápia végezhető.

A két megközelítés között látszólag kevés különbség van, a pszichológiai tanácsadó és a coach is alapvetően pszichésen egészséges egyénekkel dolgozik valamilyen cél elérésén, melyhez a két fél között létrejövő empatikus és támogató professzionális kapcsolat mellett különböző eszközöket használhat és amelyek során az egyén aktivitása és motiváltsága elengedhetetlen tényezők.

A coaching folyamat során a fókuszban szigorúan az elérendő cél (pl. karrierrel kapcsolatos célok elérése, időmanagement, életmóddal kapcsolatos változások) és az ahhoz vezető út áll (és értelemszerűen az út során fellépő akadályok elhárítása), melynek megvalósítása során az ügyfél a saját élete szakértője. Praktikus megközelítés, melyben pszichológiai szempontok kevéssé érvényesülnek.

A pszichológiai tanácsadás során egy alapos feltáró szakaszt követően (melynek során standardizált pszichológiai tesztek felvételére is sor kerülhet) jellemzően valamilyen egyensúlyvesztés, elakadás rendezésén dolgozunk, vagy egy konkrét életterületen jelentkező (nem tartósan fennálló, vagy mintázatszerűen ismétlődő) probléma (amely nem köthető pszichiátriai problémához) kezelésén, melynek során a fókusz kiterjedhet az adott helyzet önismereti vetületeire, olyan pszichés működések tudatosítására, amelyek meghatározzák az adott helyzet élményeit, érzelmeit és általánosságban a coachinggal szemben sokkal inkább épít a pszichológiai alapokra, az egyént teljességében szemléli, ugyankkor a változás és munka fókuszát a meghatározott célon tartja.

A pszichológiai tanácsadás folyamatáben a Pszichológiai Tanácsadás Alapprotokollja és a Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Kódexe az irányadó.

További kérdések esetén kérem, vegye fel velem a kapcsolatot!