Szolgáltatások cégeknek

Egy magas szaktudással rendelkező, a cég iránt lojális, a közös célok és munkájuk minősége iránt elkötelezett, egymással is jól együttműködni képes csapat jelentős értéket képvisel minden vállalkozás életében, cégvezetők számára pedig számos eszköz rendelkezésre áll egy ilyen munkahelyi közösség megteremtéséhez.

A kínált szolgáltatások célja, hogy támogassák a munkavállalókat mindazon akadályok elgördítésében, amelyek akár a mindennapi munkavégzésüket, akár a hatékonyságukat rontják. A teljesítéssel vagy egyéb élethelyzetekkel járó akut vagy tartós stressz, az évek során fokozatosan kialakuló kiégés, a munkahelyi konfliktusok, az elismerés hiánya csak néhány példa arra, hogy milyen sokféle hatás érheti a munkavállalót, mely mind kihat a mentális (és hosszú távon akár fizikiai) egészségére, a munkahelyi teljesítményére, a munkahely iránti lojalitására.

Amennyiben szívesen támogatná munkatársait akár egyéni coaching vagy pszichológiai tanácsadás, esetleg csoportos készségfejlesztő tréningek formájában, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

 

Pszichológiai tanácsadás

Mindenkinek az életében adódhatnak nehéz, érzelmileg megterhelő időszakok, amikor nem egy konkrét készség, képesség fejlesztésére van szüksége, hanem egy olyan térre és dedikált időre, amelyben háborítatlanul rá tud tekinteni az adott élethelyzetre, az azzal együttjáró mindenféle intenzív érzelemmel együtt és támogató kérdések mentén lehetőséget kap átdolgozni magában a történéseket és megtalálni a megoldásokat, továbblépési lehetőségeket. Bár alapvető társadalmi elvárás, hogy a munkavállaló legyen képes elválasztani a munkáját a magánélettől, ez azonban a valóságban egy komolyabb érzelmi bevonodással járó élethelyzet esetén hatalmas kihívást jelent a legtöbb ember számára. Így akár munkahelyi, akár magánéleti okok is állnak az aktuális krízis, elakadás hátterében, az hatással lehet a munkahelyi jelenlétre, teljesítőképességre is. A pszichológiai tanácsadás célja, hogy támogassa a munkavállalót megbillent egyensúlyának helyreállításában.

Coaching

A coaching egy eredmény- és megoldásfúkuszú kreatív folyamat, melynek során a pszichésen egészséges ügyfelek személyes vagy munkahelyi céljainak megvalósításán, az ügyfél minél teljesebb kibontakozásán dolgozunk. A coaching során az ügyfél abban kap támogatást, hogy megfogalmazza céljait, megtalálja az ahhoz vezető lépéseket és elhárítsa a megvalóulás útját álló akadályokat. A folyamat egy empatikus és inspiráló, partneri kapcsolat keretein belül zajlik, amely segíti a változás iránti motiváció fenntartását, az erőforrások feltárását, visszajelzéseken és támogatáson keresztül segíti az elért változások megszilárdulását. A coaching a jövőre, a vágyott állapotra koncentrál és a személy saját meglévő erőforrásaira, képességeire épít.

A megoldásfókuszú, személyközpontú irányzatok, a grafikusan kísért coachingfolyamat és a pszichológiai eszközök egyaránt szerepet kaphatnak az ügyfél által megfogalmazott célok elérésének támogatásában.

A coachingfolyamat fókuszálhat magánéleti, valamint karrierrel, munkával kapcsolatos témákra, készségfejlesztésre egyaránt.

Kiégésmegelőzés

A munkavállalói elégedettség és hatékonyság egyik alapvető feltétele, hogy szervezeti és egyéni szinten egyaránt biztosítsuk a mentális egészség megőrzéséhez szükséges feltételeket és eszközöket. A kiégés gyakoribb hibázáshoz, a motiváció és pszichés energia csökkenéséhez, az együttműködési képességek romlásához vezet, továbbá komoly következményekkel járhat a pszichés és fizikai egészségre, mely a munkavállaló tartós távolmaradását eredményezheti.

Épp ezért a kiégés kockázatát növelő körülmények és tényezők felismerése, felmérése, valamint a kapott eredmények mentén egy komplex fejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása jelentősen fokozhatja a munkavállalók teljesítőképességét és jóllétét.

A prevenciós program magában foglalhat szervezetfejlesztési és készségfejlesztő folyamatokat egyaránt, mind a munkavállalók, mind a vezetők számára.

Stresszkezelés

Számos munkahelyen, illetve pozícióban elengedhetetlen készség a magas szintű érzelmi terheléssel, nagyfokú felelősséggel járó helyzetek megfelelő kezelése és hosszú távú tolerálása. A hatékony stresszkezelés valójában számos egyéni készség és képesség, szokás, ugyanakkor számos szervezeti folyamat, szerepek, stb. együtteseként valósul meg, ezért a fejlesztés során az egyéni szintű készségfejlesztés mellett szükség esetén szervezetfejlesztéssel is kísérjük a folyamatot.

Konfliktuskezelés

A konfliktusok elkerülhetetlen részei az emberi interakcióknak, azonban a konfliktusok rendezésének módja nagyban meghatározza, hogy erre a folyamatra konstuktív folyamatként lehet-e tekinteni, vagy pedig egy olyan jelenségként, ami az érintettekből elkerülést, agressziót, esetleg menekülést vált ki. A rendezetlen konfliktusok hajlamosak az eszkalálódásra, a közösségen belül a szemben álló kiscsoportok képződésére, akár eljutva a munkahelyi zaklatás különböző szintjéig. A munkahelyi légkör, a vezetők reakciói, az egyének konfliktuskezelő képességei egyaránt hatással vannak arra, hogy egy-egy konfliktusos helyzetet hogyan lehet rendezni az adott közösségen belül. Az eredményes változáshoz érdemes minél szélesebb réteget bevonni a fejlesztésbe.

Menü